lunedì 17 dicembre 2007

Da recitare in piedi sulla sedia!

di Beppe Elia

vagnuni rediti,

lu chiantu nce' mbale?

su pronti li pupi,

ha riatu natale.

e' prontu lu mele e l'oiu nun manca,

caruse, beddhazze cunzati la banca.

quatare, ferzure mandati a cunzare ca st'annu de pittule n'imu binchiare.

ce gioia, ce risi middhanni me pare la ninna nanna cu sentu sunare.

quandu sentimu lu campanune tutti lassamu liettu e chiasciune,

tutti currimu,

sira e matina,

alla novena de lu mamminu.

dopu la chiesa,

dopu tre mazze,

dopu la villa sciamu alla chiazza a du' c'e'pisce e frutti de mare.

riata la sira mienzu a parenti mienzu all'amici mienzu a cuntenti,

cu trikke trakke e batteria facimu nascere lu gran messia...

poi... la mangiata, la biccherata, la tombuliata...

quandu luscisce lu giornu santu,

ca de natale spettamu tantu...

Nessun commento: